Nowa Rada Duszpasterska

Decyzją księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, pod koniec ubiegłego roku we wszystkich parafiach Archidiecezji odbyły się wybory do Rad Duszpasterskich, których zwieńczeniem było zaprzysiężenie nowych radnych w Niedzielę Chrztu Pańskiego. W naszej parafii ten uroczysty akt miał miejsce podczas Mszy świętej o godzinie 13.00, kiedy to 20 nowych radnych złożyło na ręce księdza proboszcza Adama Wełny swoje przyrzeczenia wiernej służby parafii i całemu Kościołowi.

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego, b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia, c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych, d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny, e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich, f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego, g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.
Skład nowej rady duszpasterskiej:
 1. ks. Adam Wełna
 2. ks. Karol Madejek
 3. Krystyna Abraszek
 4. Grażyna Bilko
 5. Beata Boguszewska
 6. Marian Domański
 7. Dionizy Frącek
 8. Andrzej Greguła
 9. Stanisława Juśko
 10. Sławomir Komajda
 11. Zygmunt Kosior
 12. Maciej Kryk
 13. Lila Łubińska
 14. Piotr Maciuk
 15. Józef Michalski
 16. Stanisław Miećko
 17. Mirosław Mroczek
 18. Robert Mroczka
 19. Walerian Pawlos
 20. Urszula Wilkołek
Nowym radnym gratulujemy i życzymy owocnej posługi oraz powierzamy wstawiennictwu naszej Patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy.