Chrzest

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
(Mt 28, 19)

Sakrament chrztu świętego to fundament życia chrześcijańskiego. Jest bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego oraz włączony do wspólnoty Kościoła.

Wymagania, które muszą spełnić rodzice:

 1. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem;
 2. Należy przynieść w terminie ustalonym z ks. proboszczem dokumenty: skrócony akt urodzenia dziecka z USC, dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzin, adres zamieszkania);
 3. Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź święta;
 4. W dniu chrztu (15 minut przed Mszą świętą) rodzice i rodzice chrzestni w zakrystii składają podpisy w księgach metrykalnych. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza miejsca zamieszkania.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Ukończył 16 rok życia – chyba że proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 2. Jest praktykującym katolikiem – uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, przyjął sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego;
 3. Żyje w związku małżeńskim kościelnym – sakramentalnym;
 4. Jeżeli jest uczniem to uczęszcza na katechezy szkolne;
 5. Należy do Kościoła i prawo kanoniczne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego;
 6. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 1. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego);
 2. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na katechezę szkolną;
 3. Osoby, które nie przyjęły sakramentu chrztu i bierzmowania;
 4. Osoby prowadzący gorszący tryb życia.

Konferencje przed sakramentem Chrztu Świętego: 
Każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00.

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 13.00 z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu.