Rada Parafialna

Rada Parafialna 2018 – 2022:

RADNI Z WYBORU:

 1. Adamczyk Mieczysław
 2. Bilko Grażyna
 3. Bisek Barbara
 4. Frącek Dionizy
 5. Greguła Andrzej
 6. Ikwanty Grzegorz
 7. Kosior Zygmunt – zastępca przewodniczącego
 8. Michalski Józef
 9. Miećko Stanisław
 10. Mroczek Mirosław
 11. Sadowski Tomasz
 12. Wilkołek Urszula

Z URZĘDU I MIANOWANI PRZEZ KS. PROBOSZCZA:

 1. Ks. Adam Wełna – przewodniczący
 2. Wikariusz
 3. Boguszewska Beata – sekretarz
 4. Komajda Sławomir
 5. Hudziak Bogusław
 6. Skoczek Zofia
 7. Pawlos Waldemar
 8. Sierżęga Maciej
 9. Świstak Marzena
 10. Kryk Maciej
 11. Winnicka Krystyna