Rada Parafialna

Pełny skład rady parafialnej na lata 2023 – 2028:

 1. ks. Adam Wełna
 2. ks. Karol Madejek
 3. Krystyna Abraszek
 4. Grażyna Bilko
 5. Beata Boguszewska
 6. Marian Domański
 7. Dionizy Frącek
 8. Andrzej Greguła
 9. Stanisława Juśko
 10. Sławomir Komajda
 11. Zygmunt Kosior
 12. Maciej Kryk
 13. Lila Łubińska
 14. Piotr Maciuk
 15. Józef Michalski
 16. Stanisław Miećko
 17. Mirosław Mroczek
 18. Robert Mroczka
 19. Walerian Pawlos
 20. Urszula Wilkołek