Duszpasterze

Ks. Proboszcz:
ks. Adam Wełna (adres e-mail: proboszcz@mbnplublin.pl)

Ks. Wikariusze:
ks. Jakub Głowacki (adres e-mail: jakubglowacki@onet.pl)
ks. Karol Madejek (adres e-mail: karolmadejek@gmail.coml)

Poprzedni wikariusze pracujący w naszej parafii:
ks. Damian Dorot
dk. Rafał Rechnio
ks. Józef Hałabis
ks. Michał Baiński
ks. Mirosław Kawczyński
ks. Radosław Wójcik
ks. Andrzej Żurawicz
ks. Piotr Golec
ks. Piotr Niewiadomski
ks. Piotr Sikora
ks. Wojciech Derlukiewicz
ks. Łukasz Pyda
ks. Grzegorz Opoka
ks. Piotr Goliszek
ks. Grzegorz Wojciechowski
ks. Marek Romański
ks. Rafał Golianek
ks. Włodzimierz Bielak