Rok 2017

Pasterka 
Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej
Wybory do rady parafialnej
Poświęcenie opłatków
Koncert utworów F. Nowowiejskiego i M. Karłowicza