Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. (KKK 1131)

Mamy siedem sakramentów świętych:

  1. Chrzest,
  2. Bierzmowanie,
  3. Eucharystia,
  4. Pokuta i pojednanie,
  5. Namaszczenie chorych,
  6. Kapłaństwo,
  7. Małżeństwo.

Sakramenty dzielimy na:

  1. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia),
  2. Sakramenty uzdrowienia (pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych),
  3. Sakramenty w służbie komunii (sakrament święceń, małżeństwo).

Sakrament chrztu, bierzmowania oraz święcenia można przyjąć tylko raz  w życiu. Eucharystię, pokutę i pojednanie, namaszczenie chorych można przyjmować wielokrotnie. Sakrament małżeństwa można zawrzeć ponownie w przypadku kiedy mąż lub żona umrze lub związek zostanie unieważniony przez Kościół. Sakramenty święte przeznaczone są dla wszystkich żywych i dla wierzących.