Eucharystia

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (Mt 26, 26-28)

Nasz Zbawiciel ustanowił sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę. W centrum Eucharystii jest chleb i wino, które przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa.

Jak wiadomo z Dziejów Apostolskich, chrześcijanie zbierali się na łamaniu chleba  szczególnie w pierwszym dniu tygodnia (niedziela – pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa), Od tamtych czasów aż do chwili obecnej odprawia się Eucharystię, w takiej samej formie. Stanowi ona centrum życia Kościoła.

Eucharystia to dziękczynienia składane Bogu. Kościół wyraża wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za stworzenie świata i zbawienie nas. Eucharystia oznacza dziękczynienie.

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń. Każdy z nich ukazuje pewien aspekt tego sakramentu:

  1. Eucharystia;
  2. Wieczerza Pańska;
  3. Łamanie chleba;
  4. Zgromadzenie eucharystyczne;
  5. Najświętsza Ofiara;
  6. Najświętszy Sakrament;
  7. Komunia;
  8. Msza święta.

Msze Święte w naszym kościele:

W niedzielę i uroczystości:7.00, 8.30, 10.00 (dla młodzieży), 11.30 (dla dzieci), 13.00 (za parafian), 15.00 (w każdą drugą niedzielę miesiąca dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych), 18.00;
W święta i uroczystości nieobowiązkowe: 7.00, 9.00, 18.00;
Dni powszednie: 7.00, 14.30 (tylko w piątki), 18.00.