Namaszczenie chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 14-15)

Sakrament Namaszczenia chorych jest udzielany przez naszych kapłanów w każdy I piątek miesiąca. Dzięki  temu każdy chory może skorzystać z sakramentu pokuty a także przyjąć Komunię Świętą. Jeżeli jest taka konieczność, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Adresy chorych można zgłaszać w kancelarii, po Mszach świętych oraz telefonicznie.

W przypadkach zagrożenia życia, nagłych należy wzywać kapłana w dowolnym czasie. Przybędzie on udzielając cierpiącemu i umierającemu stosownych sakramentów.

Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany przez kapłana. Namaszcza on czoło i rękę chorego olejem poświęconym w Wielki Czwartek przez biskupa. Podczas namaszczania kapłan się modli prosząc o specjalną łaskę tego sakramentu.

Skutkami specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są:

  1. zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
  2. umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
  3. przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
  4. powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
  5. przygotowanie na przejście do życia wiecznego.