Legion Maryi

Legion Maryi to wspólnota, którą tworzą ludzie świeccy pod przewodnictwem księdza. Legioniści realizują obowiązek głoszenia Ewangelii światu. Zadaniem legionu jest doprowadzenie do Chrystusa dusz poprzez Maryję.

Na spotkaniach Legionu Maryi wspólnie odmawiamy różaniec, chwalimy śpiewem Maryję i rozważamy Liturgię Słowa. Modlimy się za nas samych, za nasze rodziny, za przyszłość Legionów Maryi w Polsce i na świecie.

Serdecznie zapraszamy tych, którzy są świadomi wykonywania misji głoszenia i wielbienia Boga. Wierzymy, że z Maryją uda nam się znaleźć zagubione owce.

Prezydium Legionu Matki Bożej Nieustającej Pomocy spotyka się we wtorki o godz. 19.00, zaś rezydium Legionu Niepokalanego Serca Maryi spotyka się we czwartki o godz. 19.00. 

Wspólnotą opiekuje się ks. Karol Madejek.