Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Spotkania odbywają się o godz. 18.45 w piątki.