Matki w modlitwie

Matki w modlitwie skupia matki, które modlą się wspólnie za swoje dzieci i wnuki. Modlą się także za tych, którzy nie mają swoich dzieci.

Osoby należące do wspólnoty chcą przeciwstawić się na zagrożenia czyhające na młodych ludzi takich jak alkohol, narkotyki i pornografia czy przemoc i pogarda dla ludzkiego życia występująca coraz częściej w środkach masowego przekazu.

Serdecznie zapraszamy tych, którzy chcą się modlić za swoje dzieci i całą naszą młodzież, aby uchronić je przed złem. Wierzymy, że tylko za sprawą naszej wspólnej modlitwy uda się uchronić przed zagrożeniami życia codziennego.