Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

6 stycznia w liturgii Kościoła obchodzona jest Uroczystość Objawienia Pańskiego – popularnie nazywana Trzech Króli. Wspominamy przyjście trzech mędrców (magów) – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Przynieśli oni do żłóbka Dzieciątka Pana Jezusa mirrę, kadzidło i złoto. W tym też dniu następuje poświęcenie kredy, kadzidła i złota, a po powrocie z Eucharystii czynimy napis na drzwiach wejściowych do domów: C+M+B+2023. Skrót ten oznacza: Christus mansionem benedicat – [Niech] Chrystus błogosławi temu domowi. Tradycja ta pochodzi z XVIII wieku, kiedy to upowszechnił się zwyczaj święcenia kredy (początkowo jedynie święcono złoto i kadzidło). Możemy się w nim doszukać analogii do starotestamentowego oznaczania chrześcijańskich domów krwią baranka.