Pokuta i pojednanie

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,22-23)

Sakrament pokuty i pojednania to sakrament ustanowiony przez Chrystusa. Jest przeznaczony dla ludzi, którzy popełnili grzech po Chrzcie i przez to utracili łaskę chrztu. Sakrament ten daje im nową możliwość nawrócenia się i odpuszczenia wyrządzonego grzechu.

Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosiernego Boga przebaczenie zniewagi wyrządzonemu Bogu i bliźniemu swemu oraz dokonują pojednania z Kościołem który modli się o nawrócenie grzeszników.

Aby dobrze przeżyć spowiedź i aby była owocna, należy spełnić Warunki dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia;
  2. Żal za grzechy;
  3. Mocne postanowienie poprawy;
  4. Szczera spowiedź;
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Dziś powiedział mi Pan: Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych. (Dz 1602)

Spowiedź święta:

Podczas każdej mszy świętej lub 15 minut przed mszą.

I piątek miesiąca:

Spowiedź święta o godz. 7.00, 14.30, 15.30 (po Koronce do Bożego Miłosierdzia), 18.00.