Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK 1601)

Wymagania, które muszą spełnić kandydaci:

 1. Ślub może zostać zawarty w parafii narzeczonej lub narzeczonego;
 2. Termin planowanego ślubu, narzeczeni ustalają w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej;
 3. Kandydaci do małżeństwa powinni ok. 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii tej parafii, w której ma być ślub w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu i dopełnienia wszelkich formalności;
 4. Po wypisaniu protokołu przedmałżeńskiego wygłasza się zapowiedzi przedślubne w parafii narzeczonego i narzeczonej;
 5. W tygodniu poprzedzającym ślub, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Należy wtedy podać również dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

Przy formalnościach kancelaryjnych wymagane są następujące dokumenty:

 1. Zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie naszej parafii;
 2. Dowód osobisty;
 3. Świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (Uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy);
 4. Druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 6 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa już zawartego w USC;
 5. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy szkoły średniej;
 6. Świadectwo ukończenia konferencji przedmałżeńskich.

Świadkowie ślubu

Świadkami zawarcia sakramentu małżeństwa formalnie nie muszą być osoby ochrzczone, wierzące ani pełnoletnie. Najważniejszym zadaniem świadka jest w razie potrzeby możliwość zaświadczenia o zawarciu danego związku małżeńskiego. Biorąc równocześnie pod uwagę wzgląd duszpasterski, świadkami powinny być osoby dorosłe, bez zarzutów natury moralnej.

W dniu ślubu na 15 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić się do zakrystii w celu:

 1. Złożenia brakujących podpisów;
 2. Przyniesienia obrączek;
 3. Dostarczenia podpisów z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach przedmałżeńskich i spowiedzi świętej.

Konferencje przed sakramentem małżeństwa rozpoczną się 28 stycznia 2019 r o godz. 19.00. Kolejne terminy spotkań będą podawane na ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Msza święta ślubna nie jest prywatną liturgią narzeczonych, ale jest liturgią świętą Kościoła, dlatego nie można na niej grać utworów, które nie są utworami liturgicznymi. Wszystkie pieśni liturgiczne są zawarte w śpiewniku kościelnym ks. Jana Siedleckiego. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski wydanym w październiku 2017 roku pod tym linkiem.