Pierwsza Komunia Święta

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: “Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: “Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) (KKK 1391)

Wymagania jakie musi spełnić kandydat:

  1. Kandydat uczestniczy w niedzielnych Mszach Świętych  o godz. 11.30;
  2. Chodzi na katechezy po Mszach Świętych;
  3. Uczestniczy w nabożeństwach okresowych (różaniec, Droga Krzyżowa);
  4. Chce być uczniem Pana Jezusa i pogłębiać wiarę.

Wymagania jakie muszą spełnić rodzice kandydata:

  1. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy świętej;
  2. Pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu;
  3. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez Księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;
  4. W miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach okresowych (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa);
  5. Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
  6. Współpracować z Księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Miejscem przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest parafia zamieszkania.

W naszej diecezji przyjęło się, że do komunii przystępują dzieci w 3 klasie szkoły podstawowej.

Naszą tradycją w parafii jest stała data Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość jest 3 maja.