Focolari

Ruch Focolari obecny jest w 182 krajach i liczy ponad 7 milionów osób różnych ras, kultur, narodów i języków, statusie społecznym, światopoglądach, którzy angażują się w budowanie świata bardziej zjednoczonego.

Dramat II Wojny Światowej w Trydencie 1943 roku stał się dla Chiary Lubich i grupy dziewcząt punktem zwrotnym w ich życiu: wszystko upada, wszystko to marność nad marnościami… tylko Bóg pozostanie.

Bóg-Miłość to intuicja będąca iskrą inspirującą i prowadzącą do odkrycia w Testamencie Jezusa aby wszyscy byli jedno Bożego zamysłu powszechnej jedności, jako powołania osobistego i wspólnotowego, dla którego warto poświęcić życie. Rodzi się w ten sposób ruch duchowej i społecznej odnowy; ludzie nazywają go Ruchem Focolari (z włoskiego fuoco – ogień), od ognia ewangelickiej miłości, którą rozprzestrzenia.

Z ponownego odkrycia Ewangelii i charyzmatu Chiary Lubich wyłania się duchowośc jedności, duchowowść wspólnotowa. Pomaga ona każdemu utworzyć się na drugiego człowieka, aby wspólnie stać się zaczynem braterstwa i jedności w swoim środowisku, w różnych dziedzinach otaczającego świata: świata ekonomii, prawa, polityki, medycyny, kultury, komunikacji społecznej. Duchowością jedności żyją nie tylko katolicy, lecz – w różnej mierze – także chrześcijanie innych kościołów, wyznawcy innnych religii, osoby o światopoglądach niereligijnych.

Starając się szukać tego co wspólne, Ruch prowadzi dialog z żydami, muzułmanami, buddystami, hinduistami, taostami. Łączy nas tzw. złota regułą uznawana we wszystkich religiach: czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby tobie czyniono. Wraz z wyznawcami innych religii – Ruch Focolari angażuje się w działania na rzecz pokoju. Jest członkiem Word Conference on Religion and Peace (Światowej Konferencji Religii dla Pokoju). Od 1994 roku Chiara Lubich była jednym z honorowych prezydentów WCRP.

Celem Ruchu jest rozwijanie w świecie powszechnego braterstwa, które pochodzi do budowania pokoju i jedności. Św. Jan Paweł II widzi członków Ruchu Focolari jako apostołów dialogu.