III Synod Archidiecezji Lubelskiej

W sobotę 25 września 2021 r. uroczystą Mszą św. w archikatedrze rozpoczął się III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to było jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Czackiej.

W Eucharystii wzięli udział członkowie synodu oraz przedstawiciele parafii – księża proboszczowie i reprezentanci parafialnych zespołów synodalnych, a także także przedstawiciele władz naszego miasta i województwa, kolegium rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz księża biskupi sąsiednich diecezji i duchowni bratnich kościołów.

Podczas Eucharystii wszyscy członkowie synodu złożyli wyznanie wiary, które jest wymagane przy obejmowaniu ważnych funkcji w Kościele.

Kolejnym etapem prac Synodu będą sesje plenarne, podczas których odbędą się dyskusje nad projektami dokumentów przygotowanych przez poszczególne komisje, a także głosowania.

Pracom przygotowawczym Synodu towarzyszyła, pojęta z inicjatywy osób świeckich, sztafeta modlitewna. Synodalnym obradom i dyskusjom towarzyszyć ma nadto szczególna modlitwa płynąca ze wszystkich wspólnot parafialnych archidiecezji.

MODLITWA W INTENCJI SYNODU :

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty wzywasz nas nieustannie, abyśmy stawali się świadkami Ewangelii.
Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę, podejmując dzieło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.
Spraw Panie, abyśmy się otworzyli na odnawiające działanie Ducha Świętego w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach.
Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu i cały Lud Boży archidiecezji lubelskiej.
Niech postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce.
Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii, prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze, na której pragniemy spotkać Twojego Syna.

Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami
Święty Janie Kanty, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami.

 

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć galerię zdjęć z uroczystej Mszy świętej inauguracyjnej.