Święte Triduum Paschalne

Wielkanoc nie jest po prostu jednym ze świąt, ale jest “Świętem świąt”, “Uroczystością uroczystości”, tak jak Eucharystia jest Sakramentem sakramentów (Wielkim Sakramentem). Św. Atanazy nazywa Wielkanoc “Wielką Niedzielą”, podobnie jak nie tylko na Wschodzie poprzedzający ją tydzień nazywany jest “Wielkim Tygodniem”. Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane. (KKK 1169)

Święte Triduum Paschalne zaczyna Wielki Czwartek. Tego dnia obchodzimy Pamiątkę Ustanowienia przez Chrystusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Tuż przed swoją Drogą Krzyżową i śmiercią, Jezus umywa nogi swoim uczniom i świętuje z nimi. W tym dniu dziękujemy kapłanom za ich posługę.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się Mszy świętej. Wspominamy drogę, mękę i śmierć na krzyżu, który poniósł nasz Pan, dla naszego zbawienia.
Na Liturgię Wielkiego Piątku składa się liturgia słowa, modlitwa powszechna. Punktem kulminacyjnym była wspólna adoracja Krzyża i Komunia Święta.

W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na wielkanocny stół. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na święto Zmartwychwstania Pańskiego święcimy także pokarmy.
Wieczorem następuje Liturgia Wigilii Paschalnej. Zgromadzeni przed świątynią, po poświęceniu ognia, zapalamy paschał. Po uroczystym wejściu do świątyni słyszymy Exsultet, czyli uroczyste orędzie wielkanocne.