Październik – miesiąc różańca

Rozpoczynamy październik – w Kościele Katolickim czas poświęcony modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Nabożeństwa różańcowe przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odprawiane są codziennie o godz. 17.30.

Wszystkich, którzy nie mogą przyjść na nabożeństwo różańcowe zachęcamy do odmawiania tej modlitwy w domu. Każdy, kto pobożnie odmówi cały różaniec może otrzymać odpust zupełny.

 

Wyróżniamy 20 tajemnic różańca. Podzielone są one na 4 części: Tajemnice Radosne, Tajemnice Bolesne, Tajemnice Chwalebne i Tajemnice Światła. Tajemnice Radosne, Bolesne i Chwalebne zostały zatwierdzone oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku. 16 października 2002 roku w liście Rosarium Virginis Mariae – O różańcu świętym św. Jan Paweł II zaproponował dodanie tajemnicy związanej z misją oraz działaniem Jezusa. Nazwa Tajemnica Światła wzięła się z tą, że ma ona rozświetlać drogę chrześcijańskiego życia.

Tajemnice Radosne – poniedziałek i sobota

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła – czwartek

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne – wtorek i piątek

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice Chwalebne – środa i niedziela

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi