Renowacja Misji Świętych

Plan Renowacji Misji Świętych

7-10 kwietnia 2022 r.

 

Czwartek 7 kwietnia 2022 r.

Dzień Błogosławieństw

***************************

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

19.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 

Piątek 8 kwietnia 2022

Dzień Katechizmu

**************************

8.00     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

14.30   Msza św. z kazaniem dla wszystkich

16.00   Msza św. z kazaniem dla wszystkich

17.30   Ślad losu – Droga krzyżowa śpiewana

Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 

Sobota 9 kwietnia 2022

Dzień przyjaźni z Bogiem i ludźmi

***************************

8.00   Msza św. z kazaniem dla wszystkich

16.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 

Niedziela 10 kwietnia  

Dzień Miłości Miłosiernej

**********************

7.00   Msza św. z kazaniem dla wszystkich

8.30   Msza św. z kazaniem dla wszystkich

10.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

11.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

13.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

16.00  Droga krzyżowa i Gorzkie Żale

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 

Spowiedź: codziennie podczas każdej Mszy świętej

Renowacje prowadzi: Piotr Koźlak CSsR