Wielki Post

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Jest to święty czas kiedy dokonujemy uzasadnionej rewizji naszego życia i postępowania w wymiarze świadectwa wiary, moralności i miłości bliźniego, a nade wszystko miłości Boga w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża.

W tym roku jest to kolejny, bardzo trudny Wielki Post bo wszyscy myślimy o wojnie na Ukrainie i drżymy o pokój w naszej ojczyźnie. Tym bardziej pamiętajmy o modlitwie za naszą ukochaną Polskę i cierpiącą Ukrainę, a przede wszystkim o miłości do naszych braci, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy zarówno materialnej, życiowej, jak i serdeczności , pociechy i naszej modlitwy.

Podejmijmy, w tym duchu wielkopostny wysiłek nawrócenia, mając świadomość że nie jest on naszym działaniem, ale łaską od Boga. O własnych siłach nie jesteśmy bowiem w stanie nic zrobić bo tylko Jezus, który nas zna i kocha, może nas uzdrowić.

Trwając przy krzyżu Chrystusa, adorując Jego Najświętsze Rany, przez cały Wielki Post powierzajmy Mu wszystkie nasze prośby zwłaszcza o pokój w Polsce, Europie i na całym świecie oraz o zakończenie wojny na Ukrainie.

Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii:
Droga Krzyżowa
– dla dzieci w czwartki o godzinie 17.00
– dla dorosłych w piątki o godzinie 17.30
– dla młodzieży w piątki o godzinie 19.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę o godzinie 17.00