Nowe ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne

“Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza najważniejsza broń w walce z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego. (…)”

Z przykrością informujemy, że zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi, w najbliższym czasie w naszym kościele może znajdować się jednocześnie maksymalnie 30 osób. Taka liczba miejsc została oznaczona stosowną adnotacją w ławkach, z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nasze oraz naszych bliskich, bardzo prosimy o stosowanie się do panujących zasad.

Jednocześnie informujemy, że sakramenty, a zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania sprawujemy zgodnie ze stałym harmonogramem i można z nich korzystać w taki sposób, aby nie naruszać aktualnego limitu. Przewidzieliśmy również przedłużone dyżury w konfesjonale: Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek oraz Wielka Środa – od godziny 17.00 – do ostatniego penitenta, Wielka Sobota – od godz. 8.00 do 12.00, a także dodatkowe Msze święte w Niedziele Wielkanocną o godzinie 14.30 (połączona z Nowenną do Bożego Miłosierdzia) oraz 17.00.
Wszystkich, którzy nie mogą być osobiście w Kościele, zachęcamy też, aby łączyli się duchowo z liturgią Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy, poprzez modlitwę domową i transmisję internetową.