Zapraszamy do udziału w Misjach świętych

Misje święte, to dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje do organizowania misji. Zwykle misje trwają cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. W parafii są odprawiane nabożeństwa, a wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego, który misjonarze ustawiają przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga.

W naszej parafii Misje święte rozpoczną się w Uroczystość Świętego Józefa, przypadającą w piątek, 19 marca i potrwają do Uroczystości Zwiastowania Pańskiego t.j.  czwartku 25 marca. Poprowadzą je ojcowie redemptoryści z Krakowa: o. Piotr Koźlak i o. Jacek Dubel. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan tego ważnego dla nas czasu.

 

 

Piątek, 19.03 – rozpoczęcie Misji Świętych
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
„Tak Bóg umiłował świat…” (J 3,16)

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej Msza święta na rozpoczęcie Misji
17.30 – Droga Krzyżowa wokół kościoła
18.00 – Msza święta na rozpoczęcie Misji

Sobota, 20.03
Dzień rodziny

7.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
9.00 – Msza święta dla starszych, cierpiących z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
– po niej odwiedziny chorych w domach

16.30 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
18.00 – Msza  święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

W tym dniu zachęcamy do przygotowania i spożycia uroczystej rodzinnej kolacji z okazji odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

 

Niedziela, 21.03
Pokuta i nawrócenie

7.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
8.30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
10.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
11.30 – Msza święta z udziałem dzieci i kazaniem dla wszystkich
13.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
18.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich

Poniedziałek, 22.03
Tajemnica grzechu

7.00 – Msza święta z nauką misyjną
9.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
16.30 – Msza święta z nauką dla dorosłych
18.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
19.30 – Nauka stanowa dla kobiet

Wtorek, 23.03
Jezus jest moim Panem!
Uroczystość opowiedzenia się za Jezusem

7.00 – Msza święta z nauką misyjną
9.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
16.30 – Msza święta z nauką dla dorosłych
18.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
19.30 – Nauka stanowa dla mężczyzn

Środa, 24.03
„Oto Matka Twoja” (J 19,26)

7.00 – Msza święta z nauką misyjną
9.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
16.30 – Msza święta z nauką dla dorosłych
18.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
19.30 – Nauka stanowa dla młodzieży bierzmowanej, szkół średnich i studentów

Czwartek, 25.03
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
„Będziecie moimi świadkami…” (Łk 24,48)

7.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
9.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
16.30 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich
18.00 – Uroczyste zakończenie przy Krzyżu Misyjnym (Wierni gromadzą się przy krzyżu misyjnym przynosząc małe krzyże misyjne),  Msza święta z kazaniem dla wszystkich

 

 

 

Ze względu na rytm i tematykę Misji,
z sakramentu spowiedzi
można będzie skorzystać w następującym czasie:
poniedziałek  – środa
6.30-7.30;
8.30-10.00;
16.00-17.00;
17.30-19.00;

 

Zapraszamy do udziału w tym świętym i ważnym czasie dla naszej parafii. Dla osób, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w Misjach osobiście, planujemy następujące transmisje on-line:

Piątek
15.00 i 18.00

Sobota
9.00 i 18.00

Niedziela
10.00, 13.00 i 17.00

Poniedziałek
18.00-20.00

Wtorek
18.00-20.00

Środa
18.00-20.00

Czwartek
18.00