Październik miesiącem Różańca Świętego

Rozpoczął się miesiąc październik – w Kościele Katolickim czas poświęcony modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Nabożeństwa różańcowe przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odprawiane są codziennie o godz. 17.30.

Ci, którzy nie mogą przyjść na nabożeństwo różańcowe zachęcamy do odmawiania w domu. Każdy z nas, kto pobożnie odmówi cały różaniec może otrzymać odpust zupełny.

Różaniec w postaci powtarzania Zdrowaś Mario rozpowszechnił św. Dominik – założyciel Zakonu Dominikanów. Jednak to Alan z La Roche ustanowił pod koniec XV wieku różaniec jaki znamy w obecnej formie. Był wielkim czcicielem Różańca Świętego. Maryja przekazała mu następujące obietnice:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski;
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec;
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków;
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych;
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie;
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne;
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła;
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski;
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego;
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie;
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca;
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach;
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci;
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa;
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.