Wskazania do Sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019

Wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019

1.     Rok szkolny 2018/2019 jest szczególny ze względu na przygotowanie do bierzmowania dwóch roczników: młodzieży z trzecich klas gimnazjalnych oraz młodzieży kończącej edukację w szkole podstawowej w klasach ósmych.
Dlatego też sposób przygotowania do bierzmowania musi być określony dla obu roczników.

2.      Młodzież kończąca edukację w szkołach gimnazjalnych realizuje program szkolnej katechezy, podczas którego w klasie trzeciej położony jest nacisk na tematy związane z przygotowaniem do bierzmowania, a zarazem stanowiące treść spotkań parafialnych przewidzianych we Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (zatwierdzone podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14.03.2017 r.) . Z tego też względu przygotowanie do bierzmowania w klasie trzeciej gimnazjum winno iść innym torem niż przygotowanie w klasie ósmej szkoły podstawowej. Również z powodu dużej liczy młodzieży z dwóch wspomnianych wcześniej roczników (szczególnie w dużych parafiach) trudno będzie zorganizować potrzebną liczbę animatorów prowadzących grupy jak i miejsca dla spotkań w małych grupach.

Zgodnie z zaleceniem Katechizmu Kościoła Katolickiego parafia jest najwłaściwszym miejscem przygotowania do tego sakramentu: „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (KKK 1309). Natomiast Polskie Dyrektorium Katechetyczne przypomina, że: „parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych” (PDK 107). Zatem właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz z parafii zamieszkania kandydata lub wyznaczony przez niego ksiądz.

Od 1 sierpnia kandydaci do bierzmowania zarówno klas VIII jak i klas III gimnazjum proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii po deklaracje kandydata.

Więcej informacji znajdziemy na stronie pod tym linkiem.