Zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej

W III Niedzielę Adwentu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej. Spośród licznych kandydatów wybrano i mianowano 22 osoby. Każda z nich złożyła swój podpis na dokumencie zatwierdzającym wybór i uroczyste ślubowanie. 

Zgodnie z jej statutem funkcję Przewodniczącego pełni Ks. Proboszcz. Podczas wewnętrznego głosowania nowo ustanowionej rady wybrano p. Zygmunta Kosiora na Zastępcę Przewodniczącego.
Funkcję Sekretarza objęła zaś p. Beata Boguszewska.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim członkom rady okazanego przez parafian zaufania i jednocześnie zapewniamy o modlitwie w ich intencji.