Zakończenie Misji Świętych, 25.03.2021 r.

Fot: x Marek Kuś