Schola „Magnificat”

Schola „Magnificat” śpiewa na Mszy świętej dla młodzieży o godz. 10.00. Próby scholi są o godz. 9.30 w salce parafialnej.