Wizytacja kanoniczna – powitanie ks. Biskupa

Fot.: Piotr Maciuk