2.02.2020 – Dzień osób konsekrowanych

Słudzy Cierpienia – godz. 7.00

  •     Godz. 7.00

 


Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia – godz. 8.30

  •     Godz. 8.30

 


Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia – godz. 10.00

  •     Godz. 10.00

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia – Koronka

  •     Modlitwa – Koronka

 


Karmelitanki z Dysa – godz. 11.30

  •     Godz. 11.30

 


Karmelitanki z Dysa – godz. 13.00

  •     Godz. 13.00

 


Słudzy Cierpienia i Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Spigolatrici della Chiesa [Zbierające kłosy Kościoła] – godz. 18.00

  •     Godz. 18.00